Kauba pakendamine ja markeerimine veoks

Kauba pakendamine

Veopakendi eesmärk on toodete säilitamine tervetena, muutumatutena nii hulgalt kui kvaliteedilt ning riknemiseta kogu veoketi vältel.

Veopakend kergendab kauba käsitsemist ja ladustamist.

Kuidas pakkida kaupa?

  • Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt pakendatud transpordikõlbulikku asendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba säilimise veol
  • Alustel (EUR, FIN, muu) kaup - alused peavad olema kiletatud ja makreeritud.
  • Kastides kaup - kastid peavad olema korrektsed (terved), teibitud ja iga kast peab olema markeeritud.
  • Muul kujul saadetav kaup - pakkeüksuste pakend peab olema kauba üleandmisel terve, võimaldama kauba laadimist ja iga pakkeüksus peab olema markeeritud.

Kauba markeerimine

Kauba korrektne markeerimine mõjutab oluliselt saadetise liikumise kiirust (käsitlemist vaheladudes) ning hoiab ära kauba kahjustumise ja kadumise.

Kuidas markeerida saadetist?

1. Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt markeeritud.

2. Veopakendil peavad ära olema toodud järgmised andmed:

  • saatja ja tema aadress
  • saaja ja tema aadress
  • erikäsitlust nõudvate kaupade puhul rahvusvaheliselt tunnustatud hoiatusmärgid ja sõnades väljendatud hoiatus.
  • pakkeühiku kaal
  • pakkeühiku number
  • pakkeühiku mõõtmed

3. Kõik andmed peavad olema kirjutatud pakendile suurelt, arusaadavalt ja trükitähtedega ning kindlasti veekindla kirjutusvahendiga.

4. Markeering peab olema pakendi küljel ja pakendi peal.

5. Erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul peavad vastavad hoiatused olema toodud nii pakendil kui kaubasaatelehel (siseriiklikul veol veokirjal, rahvusvahelise veo korral CMR-l)