Laadimisühikud

1 EUR alus (1200mm x 800mm) = 740 kg, 0,4 LDM

1 FIN alus (1200mm x 1000mm) = 925 kg, 0,5 LDM

1 LDM = laadimismeeter (veoruumi põrandapinna jooksev meeter)= 1850 kg

1 cbm (kuupmeeter) = 333 kg